У даному розділі представлено інформацію про діяльність емітента за річні періоди.